. خوشنویسی علی
تاريخ : چهارشنبه هفدهم دی 1393 | 23:41 | نویسنده : ....علی ....... |

من اسیر شبم و دربه در رویای خویش

 

غرق می گردم میان خاطرات ناب خویش

 

می کنم شب زنده داری تا سحرگاهان که یار

 

چهره بنماید به روی عاشقی چون من پریش

 تاريخ : چهارشنبه هفدهم دی 1393 | 23:32 | نویسنده : ....علی ....... |
این نمایشگاه .با همکاری اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان سمنان و.

انجمن خوشنویسان سمنان برگزار شد اثار خوشنویسی این جانب در فرهنگ سرای سمنان  نگارخانه سیمرغ با حضور اساتید وهنرمندان انجمن خوشنویسان استان سمنان وحضور گرم وصمیمانه انجمنهای اهل قلم تاتر موسیقی اساتید نقاش وتذهیب کاران ونویسندگان وفرهیحتگان استان  وهنرمندان  به مدت یک هفته . به نمایش گذاشته شد

لازم به یاداوری است مدیران استان ومدیران اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان سمنان نیز ازاین نمایشگاه بازدید کردند

تعداد ۳۰عدذ تابلوی خوشنویسی  مذهب در قالب شکسته ونستعلیق   سیاه مشق کتابت کتیبه جلی ومشقی ..

بوده که برای اماده سازی مدت ۲سال وقت صرف شد

استقبال پرشور علاقمندان دراین نمایشگاه ستودنی بود 

بجاست که حقیر ازحضور .اساتید انجمن خوشنویسان

استاد سهرابی واستاد مصباحی واستاد غلامرضا طاهریان واستاد محمد رضا سینا ودیگر هنرمندان صمیمانه .

سپاس/گزاری نمایمتاريخ : یکشنبه هشتم تیر 1393 | 21:33 | نویسنده : ....علی ....... |